Платные услуги не оказываются/

http://273-фз.рф/akty_pravitelstva_rf/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-15082013-no-706