Без рубрики

Муниципальные документы ГИА-11

  1. Приказ УО № 644 от 16.09.2016 г. «Об утверждении плана-графика подготовки к ГИА-2017»

http://uo-taishet.ru/index.php/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/11-klass/112-normativnye-dokumenty/munitsipalnye-dokumenty-gia/3026-prikaz-644-ot-16-09-2016-g-ob-utverzhdenii-plana-grafika-podgotovki-k-gia-2017

 

  1. Приказ УО № 645 от 16.09.2016 г. «Об утверждении комплекса мер по повышению качества»

http://uo-taishet.ru/index.php/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/9-klass/109-normativnye-dokumenty/munitsipalnye-dokumenty-gia/3030-prikaz-645-ot-16-09-2016-g-ob-utverzhdenii-kompleksa-mer-po-povysheniyu-kachestva

X